www.bcdst.kiev.ua

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Інформація

 • altДо відома фізичних осіб підприємців, підприємств, установ та організацій області!

   

  03 січня 2015 р. набув чинності

  новий Закон України «Про стандартизацію»

  Детальніше...
 • Детальніше...
 • ION licenziyaПЕРЕОФОРМЛЕНО ЛІЦЕНЗІЮ НА  ДІЯЛЬНІСТЬ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 

   В рамках виконання робіт, пов'язаних з проведенням державного метрологічного контролю засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання на виїзді до замовників,... 

  Детальніше...

Анонси

 • Детальніше...
 •  

  Детальніше...
 • altПРОВОДИМО КОНТРОЛЬ

  експлуатаційних параметрів рентгенівського обладнання медичного та технологічного призначення з метою визначення відповідності їх встановленим нормам та придатності до застосування

  Детальніше...

До відома підприємств

 •  

  Детальніше...
 • altПРОВОДИМО КОНТРОЛЬ

  експлуатаційних параметрів рентгенівського обладнання медичного та технологічного призначення з метою визначення відповідності їх встановленим нормам та придатності до застосування

  Детальніше...
 • altДО УВАГИ ПІДПРИЄМСТВ – ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ! 

  Впровадження систем управління якістю і безпечністю харчових продуктів -  вимога Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 

  Детальніше...

Телефон гарячої лінії (04563) 4-71-73 ... Email: office@centr.bcdst.kiev.ua

Питання та пропозиції щодо роботи ДП "Київоблстандартметрологія" Ви можете подати за телефоном (04563) 4-71-73 та на Email: office@centr.bcdst.kiev.ua

ВІДДІЛ ВИПРОБУВАНЬ

Друк
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Телефон
Начальник відділу випробувань
Кшановська Тетяна Валеріївна (0456) 34-70-62

ВІДДІЛ ВИПРОБУВАНЬ

(Випробувальна лабораторія)

ДП «Київоблстандартметрологія»

 Випробувальна лабораторія (ВЛ) являється структурним підрозділом ДП “Київоблстандарт-метрологія”, акредитована в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025. Сфера акредитації ВЛ дозволяє визначати показники якості та безпеки всієї харчової продукції, с/г сировини, кормів для тварин, води природної, питної та мінеральної, безалкогольних та алкогольних напоїв, продовольчих товарів, парфумерно-косметичної продукції, засобів особистої гігієни, продукції побутової хімії, посуду, ігор та іграшок, виробів з паперу та картону, матеріалів та предметів, що знаходяться в контакті з харчовими продуктами, полімерних матеріалів, повітря приміщень, ґрунтів, нафтопродуктів, будівельних матеріалів, виробів та конструкцій за органолептичними, фізико-хімічними та фізико-механічними показниками, визначення елементного складу, міграції токсичних елементів, харчових добавок, барвників, алергенів, нітрозамінів, гормональних препаратів, жирнокислотного та тригліцеридного складу, гістаміну, радіонуклідів, залишкової кількості антибіотиків, пестицидів, мікотоксинів, здатності до біологічного розкладання ПАР, спектрометричні, хроматографічні, імуноферментні, мікробіологічні і молекулярно-генетичні (ГМО) випробування.

ВЛ отримала право на використання міжнародного Знаку ILAC MRA в поєднанні зі Знаком акредитації НААУ, на підставі "Угоди про використання знаку ILAC MRA" від 30.11.2015, який надає інформацію про те, що лабораторія, яка видає протокол з випробовувань або інший документ, акредитована стороною, що підписала Договір про взаємне визнання ILAC. Договір з ILAC сприяє розвитку міжнародного визнання результатів випробовувань, отриманих в лабораторіях різних країн світу. СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

Кшановська Т.В.Продукція, що надходить на випробовування досліджується на відповідність останніх вимог ДСТУ, регламентів та директив ЄС та інших НД. Широкий спектр випробувань продукції, що проводить випробувальна лабораторія ДП «Київоблстандартметрологія» дозволяє захищати споживчий ринок від недоброякісної та небезпечної для здоров`я населення продукції. Велика увага при проведенні випробувань надається перевірці якості продуктів з метою недопущення її фальсифікації.

ВЛ ДП «Київоблстандартметрологія» єдина в Київській області, що надає послуги з організації виробничих лабораторій, впровадженню окремих, нових для підприємства, видів випробувань на своїх підприємствах, проводить випробовування з метою допомоги вибору найкращого постачальника сировини для підприємств, випробовування з метою визначити “вузьке” місце виробництва, інші консультативні послуги.

Основна ціль діяльності ВЛ — забезпечення достовірності та точності результатів вимірювань і випробовувань продукції, неухильне виконання вимог нормативних документів щодо методів випробовувань, якісне своєчасне виконання вимог замовників, постійна співпраця з ними. Основний принцип діяльності ВЛ, якого дотримується ВЛ для попередження та зниження рівня ризиків, пов'язаних з безпечністю харчової продукції та промислової сировини — забезпечення здоров'я людини через належну якість продукції. Досліджуючи харчову та промислову продукцію, ми намагаємось підтримати національного виробника, проводимо консультативну допомогу персоналу виробничих лабораторій, підтверджуємо якість продукції, а у випадку виявлення відхилень допомагаємо виявити причину й усунути недоліки. За замовленнями підприємств-виробників з усієї України, іноземних виробників, лабораторія проводить повний комплекс випробовувань всього циклу продукції з метою визначення показників її якості та безпеки.

 Групи випробовувань ВЛ:

Иванова ► група токсичних випробовувань

 Визначення концентрації токсичних речовин та елементів, елементного складу за допомогою оптично-емісійного спектрометра з індуктивно-зв’язаною плазмою, в харчових продуктах, с/г сировині, нафтопродуктах, в посуді господарчому з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла, в папері (картоні), призначеному для пакування харчових продуктів та визначення міграції токсичних елементів в іграх та іграшках.

 ► група хроматографічних випробовувань

 Визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів, мікотоксинів, нітрозамінів, гормональних препаратів, харчових добавок, жирно-кислотного складу (ЖКС), транс-ізомерів, барвників, консервантів, поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ), залишкової кількості технічного гексану, летких органічних речовин.

 ► група фізико-хімічних випробовувань

 Визначення показників якості та безпеки харчової продукції і с/г сировини (всі види зернових культур, комбікорми, корми для тварин) за органолептичними та фізико-хімічними показниками (вміст вологи, протеїну, олійності, солі, жиру, кислоти, консервантів, цукру, сухих речовин, міцність алкогольних напоїв і т. ін.), а також показників якості та безпеки в парфумерно-косметичних і мийних засобах (органолептичні показники, рН, густина, ПАР, здатність піноутворення , масова частка хлоридів, жирних кислот, вологи, і т.ін.) та папері (картоні), призначеному для пакування харчових продуктів, ігр та іграшок. Визначення зовнішнього вигляду, геометричних розмірів, граничних відхилень від розмірів, маси, відповідності маркування будівельних матеріалів, виробів та конструкції і т.ін.

Свинц ► група радіологічних випробовувань

 Визначення вмісту радіонуклідів (цезію-137, стронцію-90) в харчових продуктах та с/г сировині, а також сумарної активності радіонуклідів (торію-232, радію-226, калію-40, цезію-137) в посуді господарчому.

 ► сектор мікробіологічних випробовувань

 Лабораторія мікробіологічних випробовувань розміщена в окремому приміщенні, спроектована згідно останніх вимог міжнародних документів, являється режимним приміщенням та має дозвіл для роботи із збудниками ІІІ-ІV груп патогенності.

Кривенда Основною діяльністю мікробіологічної лабораторії є проведення випробовувань харчових продуктів та парфумерно-косметичних засобів за мікробіологічними показниками.

 За мікробіологічними критеріями безпеки проводиться визначення наступних груп мікроорганізмів:

 І група – санітарно-показові мікроорганізми (як показник чистоти продуктів )

 Визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ);

 Визначення бактерій групи кишкових паличок (БГКП).

 ІІ група – потенційно-патогенні мікроорганізми

 Визначення Staphylococcus aureus, Proteus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, сульфітредукуючих клостридій і т. ін.

 ПолярушІІІ група – патогенні мікроорганізми

 Визначення патогенних мікроорганізмів, в тому числі бактерій родини Salmonella;

 Визначення Listeria monocytogenes.

 ІV група – показники мікробіологічної стабільності продукта

 - Визначення дріжджів і плісеневих грибів.

 - Визначення желатинрозріджуючих бактерій в продуктах, які містять желатин;

 - Визначення промислової стерильності в усіх видах повних консервів.

 Лабораторія молекулярно-генетичних випробовувань створена на базі діючої мікробіологічної лабораторії, спроектована згідно вимог документів МОЗ України і має необхідний набір приміщень, який забезпечує поточність руху досліджуваного матеріалу та укомплектована сучасним устаткованням та тест-системами для ПЛР-дослідження в режимі реального часу . Дослідження на наявність генетично модифікованих організмів ( ГМО) рослинного походження проводяться в харчовій продукції та продовольчій сировині.

ВЛ оснащена найсучаснішим високочутливим устаткованням відомих світових виробників.

У 2017 році у ВЛ були придбані нові сучасні прилади що дозволяють в повному обсязі проводити випробовування харчової та промислової продукції:

 - оптико-емісійний спектрометр з індуктивно звязаноїю плазмою “Aveo 500”, PerkinElmer;

 - система мікрохвильового розкладання зразків Mars 6, США;

 - газовий хроматограф Clarus 580GC, PerkinElmer;

- універсальна електромеханічна випробувальна машина;

 - термовлагокамера КРК352М.

 Компетентність ВЛ підтверджується трьома основними факторами:

 ● ВЛ забезпечена сучасним устаткованням в повному обсязі для проведення
              випробовувань, має для здійснення діяльності приміщення;

● ВЛ має прийнятні методики, необхідні для проведення випробовувань

● ВЛ має компетентний персонал для проведення випробовувань відповідно
             до сфери акредитації.

 

 Персонал ВЛ періодично проходить навчання згідно затвердженої програми підвищення кваліфікації персоналу ВЛ, приймає участь в семінарах та самостійно покращує свої знання стосовно актуальних питань щодо проведення випробовувань. При наявності необхідних і достатніх чинників в випробувальній лабораторії, її репутація визначається довірою до результатів випробовувань. Для простежуваності стабільності результатів у ВЛ систематично проводиться внутрішньолабораторний контроль якості випробовувань, який базується на систематичному контролю вірогідності проведених випробовувань, щоб виявити завчасно тенденції отримання хибних результатів і своєчасно здійснити коригувальні дії. Моніторинг достовірності результатів включає використання стандартних зразків, використання альтернативого обладнання, проміжні перевіряння обладнання, дублювання випробування за допомогою тих самих методів або інших методів, повторне випробування зразків, що зберігаються, кореляцію результатів щодо різних характеристик зразка, аналіз отриманих результатів та перевірку кваліфікації з іншими лабораторіями згідно ISO/IEC 17043.

ХВ хромат

Найдієвішим інструментом перевірки компетентності лабораторії є участь в міжлабораторних порівняннях результатів. Протягом останніх років випробувальна лабораторія ДП "Київоблстандартметрологія" постійно приймає участь в усіх раундах професійного тестування. За результатами раундів лабораторія постійно підтверджує високий рівень компетентності. Це свідчить, що завдання поставлені програмою професійного тестування, персонал ВЛ успішно виконує і завжди готовий підтвердити якість проведених випробовувань.

ВЛ постійно вводить в практику своєї роботи нові сучасні методи випробувань, що дозволяє проводити ідентифікацію продукції та виявлення фальсифікату (олійно-жирова продукція, масло вершкове, фруктові та овочеві соки і т.ін.) .

 За результатами регулярного наглядання фахівцями Національного агентства з акредитації (НААУ) лабораторія постійно підтверджує, що завжди працює на гідному рівні, дотримуючись необхідних принципів, завдяки розробленій та впровадженій власній ефективній системі управління згідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025.

Завантажити Заявку на випробування >>>>>

Випробувальна лабораторія ДП «Київоблстандартметрологія» гарантує об'єктивність, достовірність та конфіденційність одержаних результатів.

Всіх зацікавлених осіб, підприємців, організацій ВЛ запрошує до співпраці!

За довідками звертатись:

Випробувальна лабораторія ДП «Київоблстандартметрологія»

вул. Січневого прориву, 84, м.Біла Церква, Київська обл., 09113

тел./факс: (0456) 34-70-62

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

stat24 -счетчик посещаемости сайта
Випробувальна лабораторія